NWWI Taxaties

U staat voor een belangrijke financiële beslissing? U wilt uw woning verbouwen, een huis (ver)kopen? Of de waarde van een huis weten voor een hypotheekaanvraag, Nationale Hypotheekgarantie (NHG) of de belasting?

Zekerheid in taxeren

Bij zo’n vergaande beslissing zoekt u zekerheid in de taxatie. Dat betekent alleen in zee gaan met een deskundige, betrouwbare taxateur. Een taxateur die kwaliteit levert en is aangesloten bij een brancheorganisatie. Een taxateur van Martin de Regt Makelaars o.g. is zo’n taxateur.

Martin de Regt Makelaars o.g. is gecertificeerd, geregistreerd bij het kwaliteitsregisters SCVM en NRVT en aangesloten bij een van de erkende taxatie-instituten. Dat betekent dat de taxateur:

 • Beschikt over een uitgebreide database van vergelijkbare woningen;
 • Het taxatierapport voldoet aan de eisen voor NHG;
 • Het taxatierapport wordt geaccepteerd door financiële instellingen;
 • Leesbaar taxatierapport.

Het taxatierapport bestaat onder andere uit:

 • De taxatiewaarde;
 • De oppervlakte en inhoud volgens de uniforme NEN2580 norm;
 • Een goed leesbare onderbouwing waarin bijvoorbeeld onderhoudsstaat, wijkgegevens, gebruikte materialen, kadastrale gegevens zijn opgenomen;
 • Modelmatige waarden van vergelijkbare huizen;
 • Diverse foto’s van de woning.

Voor het uitvoeren van de taxatie zijn het eigendomsbewijs van de woning, kadastrale gegevens en de bouwtekeningen noodzakelijk.


NWWI

De taxateur, aangesloten bij het NWWI, werken volgens een uniform, gestandaardiseerd digitaal proces.
Wanneer de taxateur (binnen zijn werkgebied) een taxatieopdracht accepteert, geeft hij bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden. Het NWWI zorgt er vervolgens voor dat de taxatieopdracht digitaal wordt ‘klaargezet’. Er kan nu een gevalideerd taxatierapport worden opgemaakt.

Taxatierapport

Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekendheid zijn, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang. Een gevalideerd NWWI rapport zorgt hiervoor.

Wat is het NWWI?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, woningcorporaties, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, betrouwbare en zo objectief mogelijke woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Valideren

Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van een hypotheek.

Het belang van een goed taxatierapport

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken is bepaald dat één van de pijlers (de zogenaamde “loan to value”) waarop de maximale financiering van een woning wordt berekend als basis de Marktwaarde heeft. Deze Marktwaarde vindt u terug in het taxatierapport welke door een bij het NWWI aangesloten taxateur is opgesteld.


Kwaliteit

Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Het NWWI is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG) erkend als validatie-instituut en door DNV ISO 9001:2008 gecertificeerd volgens de normen zoals deze door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) zijn opgesteld. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Op dit moment zijn er ruim 4.350 taxateurs bij het NWWI aangesloten.

De taxateur werkt binnen een vooraf vastgesteld werkgebied. U kunt zelf bepalen, na de keuze van de geldverstrekker, welke taxateur de opdracht mag uitvoeren. Na acceptatie van de opdracht maakt de taxateur het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Hij onderbouwt volgens strenge richtlijnen zijn waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. U ontvangt, na de digitale ondertekening door de taxateur, het taxatierapport volledig automatisch via de e-mail.

Het NWWI voor u als consument

 • Deskundige en betrouwbare taxateurs;
 • Begrijpelijk taxatierapport;
 • Inzicht in de onderbouwing van de waarde;
 • Door alle geldverstrekkers geaccepteerd;
 • Rapport online opvraagbaar;
 • Papierloos, duurzaam en efficiënt proces.

Neem contact met ons op