Verzekeringen

Wat is een inboedelverzekering?
De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn
vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit
soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.
Welke risico’s dekt een inboedelverzekering?
Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van
bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met
opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer
waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Dat is een
kostbaarhedenverzekering.
Voor de verzekering geldt soms een eigen risico. 

Wat is een opstalverzekering?
Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De
financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de
financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek
afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak
op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten.
Welke risico’s dekt een opstalverzekering?
Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld
brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft
veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De
polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.
Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Wat is een aansprakelijksverzekering?
Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u onbedoeld
spullen van een ander beschadigt of dat iemand door uw schuld gewond raakt. In dat geval kunt u
ervan uitgaan dat u hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen.
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u
en uw gezin voor materiële schade en letselschade

Wat is een rechtsbijstandverzekering?
Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld
problemen met uw werkgever. Of u heeft problemen met een winkel door een kapot product. Of u
bent het niet eens met de behandeling van een arts. Of u krijgt geen bouwvergunning. Met een
rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U ontvangt
over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat is een motorrijtuigverzekering?
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw auto of motor. De andere partij heeft schade. Daarvoor
bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering)
bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAM-verzekering is
wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Het
maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat.

Uitgelicht

Social

Recent bekeken